БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Зарниче

Astrantia major

Снимки на Зарниче (Astrantia major)

Astrantia major Astrantia major Astrantia major Astrantia major Astrantia major Astrantia major Astrantia major

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Зарниче.


Латинско име

Astrantia major L. - чете се "астра́нция ма́йор"[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Зарничето е многогодишно тревисто растение, с височина от 0.3 до 0.7 m. Листата са дълбоко дланевидно наделени на 3 до 5 дяла, по-рядко и до 7 дяла; достигат диаметър от 8 до 20 cm. Стъбловите листа са малко на брой. Сенниците са с диаметър от 2 до 4 cm. Връхният сенник е с по-големи размер и с по-дълга дръжка от страничните. Прицветниците (листчетата обхващащи сенниците) са от 14 до 18 на брой, 1,5-2 cm дълги, по-дълги или равни на цветовете, на върха най-често с 3 едри зъбчета или цели; зеленикави, розови или червеникави, с 3-5 надлъжни жилки. Цветовете са многобройни. Цъфти юни-август[2].


Местообитание

По горски поляни и ливади, край горски пътеки, в окрайнини на гори, по тревисти и каменисти места в планинския пояс[3].


Разпространение в България

Разпространение на Зарничето по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Astrantia major

Между 800 и 2000 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Централна Европа на юг до Северна Испания, Централна Италия и северната част на Балканския полуостров[6]. Пренесено от човека и на други места.


Значение

Лечебно и декоративно растение. В коренището му са установени тритерпенови сапонини, в листата - кверцетин и кемпферол; всички части съдържат от 0.5 до 1% фенолни киселини (хлорогенова и розмаринова), захари (главно суркоза) и мастни киселини. В официалната медицина в миналото за билка е използвано коренището (Radix Astrantiae) като слабително средство. В нашата народна медицина отвара от цялото растение, и особено от коренището, се употребява против хемороиди и като слабително средство[7].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

[3] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[6] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[7] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.


Astrantia major in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2021 BGflora.net