БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Воден морач

Oenanthe

Описание и отличителни особености на род Воден морач

Многогодишни или двегодишни тревисти растения. Листата перести. Главните лъчи на сложния сенник при основата с или без обвивка от листчета. Дръжките на цветовете винаги с обвивка от прилистници. Цветовете бели или розови. Чашката развита състояща се от зъбчета. Отровни [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

Гръцкият поет Омир пише за сардоничната усмивка - гримаса, която се появявала върху лицето на жертвите на ритуалните убийства извършвани от финикийските колонисти в Сардиния (от там сардонична). Те убивали старите хора, които не можели да се грижат сами за себе си, и престъпници - като им давали отрова, която предизвиквала усмивка върху лицата им след смъртта им, като освен отравяни, жертвите след това били хвърляни от скали или пребивани до смърт. След проведени изследвания, италиански учени от университета в Източен Пиемонт смятат, че при тези сатанински убийства, жертвите са отравяни с вид воден морач - Oenanthe crocata [Scientific American]. Този вид не се среща в България, но нашите видове също са отровни.

В България естествено разпространени са десет вида.

Латинското наименование на рода се произнася "енанте". Името произхожда от гръцките дума ainos - вино и anthos - цвят, поради миризмата на вино отделяна от цветовете [Botanical.com].


Списък на видовете от род Воден морач, включени в сайта

Банатски воден морач - Oenanthe banaticaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2020 BGflora.net