БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Самодивска трева

Peucedanum

Описание и отличителни особености на род Самодивска трева

Многогодишни тревисти растения. Листата са перести. Цветовете са бели или жълти. Главните лъчи на сложния сенник със или без обвивка от листчета в основата си; цветните дръжки обикновено с обвивка от листчета. Плодът яйцевиден или елиптичен, по краищата ципесто-крилат, а върху гръбната страна с надлъжни ребра [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 13 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "пеуцеданум".


Списък на видовете от род Самодивска трева, включени в сайта

Влакнеста самодивска трева - Peucedanum vittijugum

Тъполистна самодивска трева - Peucedanum obtusifoliumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net