БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тъполистна самодивска трева

Peucedanum obtusifolium

Снимки на Тъполистна самодивска трева (Peucedanum obtusifolium)

Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium Peucedanum obtusifolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тъполистна самодивска трева.


Латинско име

Peucedanum obtusifolium Sm. - чете се "пеуце́данум обтузифо́лиум"1.

Видовото име obtusifolium на латински означава "тъполистен"2, от където е изведено българското име на растението.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Тъполистната самодивска трева е многогодишно тревисто растение. Стъблата най-често лежащи, дълги до 60 см. Листата 2-3 пъти перести. Листните дялове от втора степен са приседнали или на дръжки по-къси 5 mm. Крайните листни дялове перести, двуделни или целокрайни, елиптични или ланцетни. Зрелите плодове широко елиптични, широко обратнояйцевидни, елиптични, обратнояйцевидни, 8–15 mm дълги, 7–11 mm широки; страничните ръбове (крилата) около 2 пъти по-тесни от семената; стилоподиумът на плода разположен в изрез между страничните ръбове. Цъфти юли-август3.


Местообитание

Крайморските дюни, като част от псамофитната растителност4.


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие5.


Общо разпространение

Западните и Югозападните брегове на Черно море6.


Таксономични бележки

До 2016 г. този вид беше смятан за подвид на Пясъчната самодивска трева (Peucedanum arenarium subsp. arenarium), но учените Татяна Остроумова и Стоян Стоянов установиха, че това е отделен вид, а именно разглеждания тук Тъполистна самодивска трева7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Tatiana A. Ostroumova & Stoyan S. Stoyanov. 2016. Peucedanum obtusifolium (Apiaceae), a new record for the Bulgarian flora - PHYTOLOGIA BALCANICA 22(1): 69–72 Sofia, 2016.

4 Tatiana A. Ostroumova & Stoyan S. Stoyanov. 2016. Пос. източник.

5 Tatiana A. Ostroumova & Stoyan S. Stoyanov. 2016. Пос. източник.

6 Tatiana A. Ostroumova & Stoyan S. Stoyanov. 2016. Пос. източник.

7 Tatiana A. Ostroumova & Stoyan S. Stoyanov. 2016. Пос. източник.Peucedanum obtusifolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net