БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ветрогон

Eryngium

Описание и отличителни особености на род Ветрогон

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения. За представителите на рода е характерно, че листата и обвивните листчета на съцветието са бодливи; съцветията са сбити, топчести; плодовете са покрити с ципести люспи.

При някои видове от рода при узряване на семената цялата надземна част се откъсва и бива търкаляна от вятъра, така се осигурява разнасянето на семената на големи разстояния - оттук идва и българското име на растението - ветрогон.

В България естествено разпространени са 4 вида, 2 от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Ветрогон, включени в сайта

Полски ветрогон - Eryngium campestre

Приморски ветрогон - Eryngium maritimumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net