БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Приморски ветрогон

Eryngium maritimum

Снимки на Приморски ветрогон (Eryngium maritimum)

Eryngium maritimum Eryngium maritimum Eryngium maritimum Eryngium maritimum Eryngium maritimum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Приморски ветрогон.


Латинско име

Eryngium maritimum L. - чете се "ерингиум маритимум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН - включен е в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дву - или многогодишно тревисто растение. Височината на растението над земята е от 20 до 60 см. Общия цвят на листата и стъблото е синкавозелено. Приморския ветрогон се отличава от другите представители на рода по обвивните лисчета на съцветието, които при него са с яйцевидна форма (снимка 3), докато при другите видове формата им е линейна. Цъфти през месеците юни - септември[1].


Местообитание

Расте по крайморските пясъци - плажове и дюни[2].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие[3].


Общо разпространение

Бреговете на Европа, Средиземноморието, Кавказ и Мала Азия.


Бележки

Използва се за лечебни цели, но в България е защитен вид и събирането му е забранено. За лечебни цели се събира масово разпространения полски ветрогон (Eryngium campestre).Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Eryngium maritimum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net