БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Дебрянка

Sanicula

Описание и отличителни особености на род Дебрянка

Многогодишни тревисти растения.

В България е установен 1 вид.

Латинското наименование на вида се произнася "саникула".


Списък на видовете от род Дебрянка, включени в сайта

Дебрянка - Sanicula europaeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2020 BGflora.net