БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Сърпец

Falcaria

Описание и отличителни особености на род Сърпец

Двугодишни или многогодишни тревисти растения. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Сърпец, включени в сайта

Сърпец - Falcaria vulgarisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net