БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кориандър

Coriandrum sativum

Снимки на Кориандър (Coriandrum sativum)

Coriandrum sativum Coriandrum sativum Coriandrum sativum Coriandrum sativum Coriandrum sativum Coriandrum sativum Coriandrum sativum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кориандър, Кишниш.


Латинско име

Coriandrum sativum L. - чете се "кориандрум сативум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение с характерна неприятна миризма наподобяваща тази на вонещица (дървеница). Стъблото високо от 30 до 50 см. Горните листа са 2-3 пъти пересто насечени с тънки линейни дялове. Долните листа са сложни, перести, със закръглени или яйцевидни листчета. Цветовете събрани в сложни сенници с 3-8 дяла, главните лъчи без обвивка от листчета в основата, вторичните лъчи с обвивка от листчета в основата. Венчелистчета са 5, бели или розови, външните венчелистчета на крайните цветове 3-4 mm дълги, по-дълги от вътрешните. Чашката съставено от 5 триъгълни зъбци, нееднакви помежду си - външните са по-големи от вътрешните, чашката се запазва при плода. Плодовете сферични, 2-5 mm в диаметър. Цъфти през месеците юни - юли[1].


Местообитание

Из посеви като плевел[2].


Разпространение в България

Естествено разпространен е във флористичните райони Източни Родопи и Знеполски район. Култивира се на много места в страната, особено в Бургаска и Сливенска област[3].


Общо разпространение

Европа, Северна Африка и Азия, пренесено е и другаде[4].


Значение

Хранително (като подправка), лечебно, и медоносно растение[5].


Употреба

За храна и лечебни цели се използват главно плодовете, които съдържат 1-3 % етерично масло с главна съставка линалоол (кордиандрол) - 60-80%, на който се дължи приятната им миризма. Етеричното масло се използва във хранително-вкусовата промишленост и парфюмерията, също и плодовете като подправка. Във фармацевтиката се използват плодовете на корианъдра Fructus Coriandri и етеричното масло Oleum Coriandri като ароматизиращи средства и за приготвяне на лечебни препарати. Етеричното масло има жлъчегонно, болкоуспокояващо и антисептично действие, подобрява храносмилането[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Ив. Асенов. 1982. В: Флора на Народна Република България. том VIII, София.

[2] Ив. Асенов. 1982, пос. източник.

[3] Ив. Асенов. 1982, пос. източник.

[4] Ив. Асенов. 1982, пос. източник.

[5] Ив. Асенов. 1982, пос. източник.

[6] Ив. Асенов. 1982, пос. източник.


Coriandrum sativum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net

ban