БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Резене

Foeniculum

Описание и отличителни особености на род Резене

Многогодишни, двугодишни или едногодишни тревисти растения. В България расте един вид.


Списък на видовете от род Резене, включени в сайта

Резене - Foeniculum vulgareEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net