БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Срамливче

Orlaya

Описание и отличителни особености на род Срамливче

Едногодишни тревисти растения. Венчелистчетата на крайните цветове в сенника 6-10 пъти по-големи от останалите. Плодовете покрити с шипчета [Делипавлов & кол., 2003].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "орлаиа".


Списък на видовете от род Срамливче, включени в сайта

Едроцветно срамливче - Orlaya grandiflora

Моркововидно срамливче - Orlaya daucoidesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net