БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Тургениопсис

Turgeniopsis

Описание и отличителни особености на род Тургениопсис

Едногодишни тревисти растения. Родът съдържа един вид.


Списък на видовете от род Тургениопсис, включени в сайта

Тургениопсис - Turgeniopsis foeniculaceaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net