БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Опопанакс

Opopanax

Описание и отличителни особености на род Опопанакс

Многогодишни тревисти растения. Най-характерно за рода е наличието по листата на груби, бели, звездовидни власинки - на върхът на власинките има звездовидно разположени опадващи лъчи. Стъблата високи до 3 метра. Листата сложни, перести. Венчелистчетата жълти, завити нагоре. Плодовете гръбнокоремно сплеснати, продълговато елиптични до кръгли. Насекомооппрашващи се растения, размножаващи се със семена.

Видовете от рода в корените и приосновната част на стъблото съдържат етерично масло и смола, които са с приложение в парфюмерията и народната медицина.

В България естествено разпространени са 2 вида, 1 от тях е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Опопанакс, включени в сайта

Космат опопанакс - Opopanax hispidus

Широколистен опопанакс - Opopanax chironium ssp. bulgaricumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net