БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Планински див магданоз

Ligusticum

Описание и отличителни особености на род Планински див магданоз

Многогодишни тревисти растения. В България расте един вид.

Списък на видовете от род Планински див магданоз, включени в сайта

Планински див магданоз - Ligusticum mutellinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net