БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Птерисови

Pteridaceae

Описание и отличителни особености на семейство Птерисови

Тревисти папрати.


Списък на родовете от семейство Птерисови, включени в Българската флора онлайн

Лъжепокривница - NotholaenaЕволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2024 BGflora.net