БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Звъникови

Hypericaceae (Guttiferae)

Описание и отличителни особености на семейство Звъникови

Дървета, храсти и тревисти растения. Листата най-често са срещуположно разположени. Цветовете връхно разположени по крайните разклонения на стъблото, двуполови, с кръгово разположение на частите им. Чашелистчетата и венчелистчетата най-често 5-6. Тичинките над 10. Стълбчетата 3-5 на брой. Плодът е разпукваща се кутийка.

В България от семейството естествено разпространени са 22 вида от 1 род. Пет вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на семейството се произнася "хиперикацее".


Списък на родовете от семейство Звъникови, включени в Българската флора онлайн

Звъника, Кантарион - Hypericum


English


Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2020 BGflora.net