БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Звъника

Hypericum

Описание и отличителни особености на род Звъника

Полухрасти или многогодишни тревисти растения. Стъблата са кръгли, четириръбести, двуръбести или крилати. Листата са разположени срещуположно, приседнали или с къси дръжки, често с точковидни, черни, кафяви или прозрачни жлези. Цветовете събрани в щитовидни или гроздовидни съцветия. Чашелистчетата 5, рядко 4 на брой, целокрайни или могат да са жлезисто или просто ресничести по ръба. Венчелистчетата 5, рядко 4, целокрайни или в горната си част по ръба жлезисто влакнести, жълти до оранжеви, по повърхността или ръба често с черни или кафяви точковидни, елиптични или линейни жлези. Тичинките многобройни. Плодникът с 3-5 стълбчета, свободни или сраснали в основата.

Hypericum montbretii

Монтбретова звъника (Hypericum montbretii) - една от българските звъники.

В България са установени двадесет и два вида, пет са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Звъника, включени в сайта

Брадата звъника - Hypericum barbatum

Жълт кантарион - Hypericum perforatum

Монтбретова звъника - Hypericum montbretii

Олимпийска звъника - Hypericum olympicum

Петниста звъника - Hypericum maculatum

Рихерова звъника - Hypericum richeri

Рожецовидна звъника - Hypericum cerastoides

Румелийска звъника - Hypericum rumeliacumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2022 BGflora.net