БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Монтбретова звъника

Hypericum montbretii

Снимки на Монтбретова звъника (Hypericum montbretii)

Hypericum montbretii Hypericum montbretii Hypericum montbretii Hypericum montbretii Hypericum montbretii Hypericum montbretii Hypericum montbretii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Монтбретова звъника.


Латинско име

Hypericum montbretii Spach. - чете се "хиперикум монтбретии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Монтбретовата звъника е многогодишно тревисто растение, високо от 30 до 70 cm. Листата и стъблата са голи - без власинки. Стълбчетата на плодника са 3 на брой. Чашелистчетата по ръба са със зелени власинки на върха, на които има черни топчести жлези. Плодовете 8-10 mm дълги, покрити с топчести жлези. Цъфти май-юни[1][2].


Местообитание

Храсталаци и дъбови гори[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина (средна и източна), Средна гора, Западни гранични планини, Рила, Пирин (южен), Беласица, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина и Странджа; между 0 и 1800 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански полуостров, Югозападна Азия и Кавказ[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Йорданов Д. & Ст. Кожухаров. 1970. Флора на Н.Р. България, том ІV.


Hypericum montbretii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 - 2020 BGflora.net