БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Петниста звъника

Hypericum maculatum

Снимки на Петниста звъника (Hypericum maculatum)

Hypericum maculatum Hypericum maculatum Hypericum maculatum Hypericum maculatum Hypericum maculatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Петниста звъника.


Латинско име

Hypericum maculatum Grantz - чете се "хипе́рикум макула́тум".[1] Видовото име "maculatum" означава "петнист"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Петнистата звъника е многогодишно тревисто растение. Стъблата от 20 до 60 см високи, с четири надлъжни ръба. Листата 10-40 mm дълги и 0,5-10 mm широки, елиптични до яйцевидно елиптични или почти кръгли, голи, с прозрачни повърхностни жлези. Чашелистчетата 3-4 mm дълги, 3-4 пъти по-къси от венчелистчетата, равни помежду си, широко яйцевидни или широко елиптични, тъпи или късо заострени, целокрайни или плитко неравномерно назъбени, без или със черни точковидни жлези. Венчелистчетата 9-12 mm дълги, жълти до оранжеви, в горната си половина без точковидни и линейни повърхностни жлези. Цъфти юни-август.[3]


Местообитание

Горски поляни, храсталаци, торфища, ливади и по влажните и сенчести места.[4]


Разпространение в България

В нашите планини и предпланини, но е намиран и по-ниско - гр. Садово, Тракийска низина.[5]

Относно вертикалното разпространение на Петнистата звъника повечето български източници посочват, че расте до 2000 метра надморска височина, но в книгата Високопланинските растения в България е записано[6], че видът расте до 2200 m надморска височина, от каквато височина са и поместените тук снимки.


Общо разпространение

Средна и Северна Европа, Северна Италия, Корсика, северната част на Балканския полуостров, Мала Азия, Сибир.[7]Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Йорданов, Д. & Кожухаров, Ст. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, Издателство на БАН, София.

[4] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България, София - в тази книга видът е включен под синонимното име Hypericum quadrangulum L.

[5] Йорданов, Д. & Кожухаров, Ст. 1970. Пос. източник.

[6] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[7] Стоянов Н. и Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Hypericum maculatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net