БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Олимпийска звъника

Hypericum olympicum

Снимки на Олимпийска звъника (Hypericum olympicum)

Hypericum olympicum Hypericum olympicum Hypericum olympicum Hypericum olympicum Hypericum olympicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Олимпийска звъника.


Латинско име

Hypericum olympicum L. - чете се "хиперикум олимпикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Олимпийската звъника е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 10 cm до 40 cm. Стъблото е голо (без власинки). Съцветието съставено от 1 до 5 цвята. Чашелистчетата по ръба са целокрайни. Венчелистчетата са дълги от 1,5 до 2,5 cm. Листата са без скъсени клонки в пазвите си. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Сухи каменисти и ерозирани места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Стара Планина (средна и източна), Средна гора, Западни гранични планини, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Долината на Струма, Долината на Места, Родопи, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина, от 300 до към 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно, противоерозионно[4] и декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Hypericum olympicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net