БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рожецовидна звъника

Hypericum cerastoides

Снимки на Рожецовидна звъника (Hypericum cerastoides)

Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides Hypericum cerastoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рожецовидна звъника.


Латинско име

Hypericum cerastoides (Spach) N. Robson - чете се "хиперикум церастоидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Рожецовидната звъника е многогодишно тревисто растение, високо от 6-17 cm. Стълбчетата на плодника са 3. Стъблата покрити с власинки. Чашелистчетата са целокрайни (не са жлезистоназъбени)[1]. Цъфти през месеците май-юли.


Местообитание

По сухи тревисти, каменливи и горски места[2].


Разпространение в България

Разпространение на Рожецовидната звъника по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Hypericum cerastoides

Между 0 и 1700 метра надморска височина[4].


Значение

Растението е лечебно, декоративно и с противоерозионни качества[5]Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Hypericum cerastoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net

ban