БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Брадата звъника

Hypericum barbatum

Снимки на Брадата звъника (Hypericum barbatum)

Hypericum barbatum Hypericum barbatum Hypericum barbatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Брадата звъника.


Латинско име

Hypericum barbatum Jacq. - чете се "хиперикум барбатум". Барбатум означава брадат, име дадено поради дългите реснички по ръба на чашката на цветовете - сякаш растението има брада.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Брадатата звъника е многогодишно тревисто растение, високо 20-50 cm. Най-отличителна особеност на растението са дългите реснички, разположени по ръча на чашелистчетата - дължината им надвишава ширината на чашелистчетата. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Сухи и каменисти места[2].


Разпространение в България

Разпространение на Брадатата звъника по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Hypericum barbatum

От 0 до 1200 метра надморска височина[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Hypericum barbatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net