БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Грапаволистни

Boraginaceae

Описание и отличителни особености на семейство Грапаволистни

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, рядко храсти. Характерни за представителите на семейството са грубите власинки, които покриват растенията (оттам идва и името му). Листата са прости, целокрайни, без прилистници, последователно разположени. Цветовете са двуполови, събрани в спираловидни цимоидни съцветия. Те са правилни (с изключение на видовете от род усойниче (Echium). Цветовете имат по 5 чашелистчета, венчелистчета и тичинки. Чашелистчетата може да са сраснали в основата си или да са свободни. Венчелистчетата са сраснали в плоско, фуниевидно или тръбесто венче. При много представители на семейството на входа на тръбестата част на венчето има израстъци или четинки, които го затварят. Тичинките са закрепени от вътрешната част на венчето между дяловете му. Плодът е четириделно орехче - ценобий.

В България от семейството са установени около 70 вида от 21 рода. 12 вида за защитени - включени са в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Грапаволистни, включени в Българската флора онлайн

Айважива - Alkanna

Белоочица - Buglossoides

Винче, Паче гнездо - Anchusa

Зарасличе - Symphytum

Лопох - Trachystemon

Меденик - Cerinthe

Медуница - Pulmonaria

Наумка - Cynoglossum

Неатостема - Neatostema

Незабравка - Myosotis

Омразниче - Onosma

Усойниче - Echium

Ушици - Lappula

Шекерче - Nonea


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net