БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Белоочица

Buglossoides

Описание и отличителни особености на род Белоочица

Едногодишни или многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространени са 6 вида.


Списък на видовете от род Белоочица, включени в сайта

Виолетова белоочица - Buglossoides purpurocaerulea

Полска белоочица - Buglossoides arvensisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net