БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Полска белоочица

Buglossoides arvensis

Снимки на Полска белоочица (Buglossoides arvensis)

Buglossoides arvensis Buglossoides arvensis Buglossoides arvensis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Полска белоочица, Полско птиче просо.


Латинско име

Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnston - чете се "буглосоидес арвензис". Среща се и под името Lithospermum arvense.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Полската белоочица е едногодишно тревисто растение. Стъблата са 8-60 cm високи. Цъфти март-май[1].


Местообитание

Тревисти места и храсталаци[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Лечебно растение[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Buglossoides arvensis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net