БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Медуница

Pulmonaria

Описание и отличителни особености на род Медуница

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са правилни, пет делни. Отворът на венечната тръбица е почти затворен от 5 снопчета от власинки.

В България естествено разпространени са 5 вида.


Списък на видовете от род Медуница, включени в сайта

Медуница - Pulmonaria officinalis

Червена медуница - Pulmonaria rubraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net