БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Червена медуница

Pulmonaria rubra

Снимки на Червена медуница (Pulmonaria rubra)

Pulmonaria rubra Pulmonaria rubra Pulmonaria rubra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Червена медуница.


Латинско име

Pulmonaria rubra Schott - чете се "пулмонариа рубра".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо 20-30 cm. Стъблото в горната част покрито с повече или по-малко четинести и по-дълги от тях жлезисти власинки. Листата са без петна. Цветовете са розово-червени и запазват баграта си до края на цъфтежа. Цъфти април-май[1].


Местообитание

Влажни сенчести, каменисти и гористи места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Родопи, Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Витошки район, Беласица, Пирин и Рила; от 600 до 1800 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys)

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Pulmonaria rubra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net