БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Айважива

Alkanna

Описание и отличителни особености на род Айважива

Многогодишни тревисти растения. Чашката петделна. Венчето правилно, фуниевидно. Тичинките прикрепени по средата на тръбицата, с къси дръжки. Орехчетата извити [Стоянов, Стефанов, 1948]. Отворът на венечната тръбица не е затворен с израстъци.

В България са установени 6 вида, като 4 от тях са защитени със Закона за биологичното разнообразие.

Латинското наименование на рода се произнася "алкана", а българското айважѝва.

Списък на видовете от род Айважива, включени в сайта

Стрибърниева айважива - Alkanna stribrnyiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

banner