БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стрибърниева айважива

Alkanna stribrnyi

Снимки на Стрибърниева айважива (Alkanna stribrnyi)

Alkanna stribrnyi Alkanna stribrnyi Alkanna stribrnyi

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Стрибърниева айважива, Стрибърнова айважива.


Латинско име

Alkanna stribrnyi Velen. - чете се "алкана стрибърни".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Стрибърниевата айважива е многогодишно тревисто растение, високо 5 - 20 см, покрито само с прости власинки. Стъблото без розетка от листа в основата. Венчето отвън с равномерни, къси, прости власинки. Разперената част на венчето е с диаметър 8 - 11 мм - при близките видове диаметъра е между 5 и 9 мм. Цъфти април - май[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти склонове[2].


Разпространение в България

Славянка, Южен Пирин, Средните Родопи и Тракийската низина, от 0 до 800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[4].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.


Alkanna stribrnyi in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban