БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Наумка

Cynoglossum

Описание и отличителни особености на род Наумка

Двугодишни тревисти растения. Орехчетата са 4, покрити с кукести шипчета. Венечната тръбица по-широка от 3 mm[1].

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Наумка, включени в сайта

Критска наумка - Cynoglossum creticumИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net