БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Незабравка

Myosotis

Описание и отличителни особености на род Незабравка

Незабравките са многогодишни, двугодишни или едногодишни растения. Чашката на цвета звънеста, дълбоко пет делна. Венчето разперено, с пет тъпи люспи, затварящи отвора на тръбицата. Орехчетата са триъгълно-овални, гладки, лъскави, прикрепени с основата си. Сравнително дребни растения с дребни цветове, които първоначално са розови, после стават гълъбово сини, събрани в спираловидни съцветия[1].

В България според различни източници се срещат между 6[2] и 20[3] вида. Тази разлика се дължи на различните виждания на отделните автори за границите на даден вид. Така според Стоянов & Стефанов, 1948 в България се срещат по-малко видове с множество подвидове, докато в Делипавлов & кол., 2003 авторите разглеждат повечето подвидове от първия източник като самостоятелни видове[4].


Списък на видовете от род Незабравка, включени в сайта

Алпийска незабравка - Myosotis alpestris

Блатна незабравка - Myosotis scorpioides

Горска незабравка - Myosotis sylvatica

Дебелодръжчеста незабравка - Myosotis incrassataИзточници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

[2] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] К. Методиев.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2024 BGflora.net