БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска незабравка

Myosotis sylvatica

Снимки на Горска незабравка (Myosotis sylvatica)

Myosotis sylvatica Myosotis sylvatica Myosotis sylvatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска незабравка.


Латинско име

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. - чете се "миозотис силватика".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Горската незабравка е двугодишно или многогодишно тревисто растение достигащо височина до 0.5 m. Чашката на цветовете в основата с разперени кукести власинки. Цъфти май-юли[1][2].


Местообитание

По влажни, сенчести, каменисти и тревисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 300 до 2300 метра надморска височина[4].


Значение

Горската незабравка е с украсни качества и нейни разновидности се използват в градините и парковете.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Myosotis sylvatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2018 BGflora.net

ban