БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Блатна незабравка

Myosotis scorpioides

Снимки на Блатна незабравка (Myosotis scorpioides)

Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides Myosotis scorpioides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Блатна незабравка.


Латинско име

Myosotis scorpioides L. - чете се "миозотис скорпиоидес". Среща се и със синонимното име Myosotis palustris


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Блатната незабравка е многогодишно тревисто растение с подземни власинки растящи във влажни места. Стъблата му са дълги от 15 cm до 45 cm. Чашките на цветовете са покрити с прилегнали, насочени нагоре власинки. Приосновните листа са покрити с разпръснати власинки. Власинките от долната страна на приосновните листа насочени към върха на им. Цъфти през месеците май - юли[1].


Местообитание

Мочурливи места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[3].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Myosotis scorpioides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net