БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпйска незабравка

Myosotis alpestris

Снимки на Алпйска незабравка (Myosotis alpestris)

Myosotis alpestris Myosotis alpestris Myosotis alpestris Myosotis alpestris Myosotis alpestris Myosotis alpestris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Алпйска незабравка.


Латинско име

Myosotis alpestris F. W. Schmidt - чете се "миозо́тис алпе́стрис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Алпийската незабравка е многогодишно тревисто растение, високо от 5 до 30 cm. Приосновните листа са лопатовидни, с дълги дръжки; стъблените листа са продълговато-ланцетни, приседнали, заострени, 2-5 cm дълги. Цветовете са събрани във връхни, плътни спираловидни съцветия, които след прецъфтяване се удължават. Чашката дълбоко 5-делна, 3-5 mm дълга. Венчето небесно синьо (първоначално розово), с къса тръбица и разперена коронка – с диаметър 5-11 mm; с 5 тъпи, първоналачно жълти, по-късно избеляващи люспи, затварящи отвора на тръбицата. Цъфти през месеците май-август2.


Местообитание

Влажни тревисти места, край поточета и торфищата във високопланинския и отчасти планинския пояс3.


Разпространение в България

В планините Рила, Пирин, Славянка, Беласица, Родопи, Витоша, Средна гора, Западна и Средна Стара планина и Софийски флористичен район; между 1500 и 2900 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Европа, Азия и Северна Америка5.


Украсни качества

Най-красивата от българските незабравки - поради едрите си и плътно наредени цветове и техния наситен небесносин цвят, а авторът на тези редове, Бог сподоби да намери и фотографира растение, на което цветовете бяха така подредени, че образуваха небесносиньо сърце6.


Бележки

Алпийската незабравка е избрана за щатско цвете на щата Аляска, САЩ7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

3 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

6 К. Методиев - собствено наблюдение и фотография от 22 юни 2019 г.

7 List of U.S. state and territory flowers - Wikipedia


Myosotis alpestris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2022 BGflora.net