БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дебелодръжчеста незабравка

Myosotis incrassata

Снимки на Дебелодръжчеста незабравка (Myosotis incrassata)

Myosotis incrassata Myosotis incrassata Myosotis incrassata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дебелодръжчеста незабравка.


Латинско име

Myosotis incrassata Guss. - чете се "миозотис инкрасата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дебелодръжчестата незабравка е едногодишно тревисто растение. Дискът на венчета е с диаметър до 3,5 mm. Цъфти март-май[1].


Местообитание

Сухи, тревисти, каменисти и песъчливи места[2].


Разпространение в България

Намиран е в цялата страна, от 0 докъм 500 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Myosotis incrassata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net

ban