БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Шекерче

Nonea

Описание и отличителни особености на род Шекерче

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Отворът на венечната тръбица е затворен с 5 къси дълговлакнести люспици.

В България растат 5 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "нонеа".


Списък на видовете от род Шекерче, включени в сайта

Тъмно шекерче - Nonea pullaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net