БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тъмно шекерче

Nonea pulla

Снимки на Тъмно шекерче (Nonea pulla)

Nonea pulla Nonea pulla Nonea pulla Nonea pulla Nonea pulla Nonea pulla Nonea pulla

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тъмно шекерче, Тъмноцветна калугерка, Обикновена калугерка, Тъмноцветна нонея.


Латинско име

Nonea pulla L. - чете се "нонеа пула".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Тъмното шекерче е многогодишно тревисто растение, високо от 15 до 30 cm. Покрити с прости и жлезисти власинки. Венчето тъмночервено, почти черно. Чашката е разсечена на дялове в горната си част, достигащи не повече от средата ѝ, дяловете са триъгълно-ланцетни, заострени. Цъфти април-август[1].


Местообитание

Тревисти места и край пътища[2].


Разпространение в България

Установяван е в цялата страна, от 0 до 800 метра надморска височина[3].


Значение

Може да бъде плевелно растение[4].


Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цветаИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Nonea pulla in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net