БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Меденик

Cerinthe

Описание и отличителни особености на род Меденик

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Отличителна особеност за този род, спрямо другите родове от семейството е, че растенията са напълно лишени от власинки. Чашката е дълбоко петделна с нееднакви дялове; венчето тръбесто, 5-делно, без люспи при отвора си. Стълбчето нишковидно, стърчащо извън венчето. Плодът съставен от 2 двугнездни орехчета.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Меденик, включени в сайта

Гол меденик - Cerinthe glabraEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net