БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Омразниче

Onosma

Описание и отличителни особености на род Омразниче

Двугодишни или многогодишни тревисти растения. Венчето на цветовете бухалковидно, незатворено от израстъци.

В България естествено разпространени са 8 вида.


Списък на видовете от род Омразниче, включени в сайта

Усойничево омразниче - Onosma echioides

Родопско омразниче - Onosma rhodopeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net