БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Зарасличе

Symphytum

Описание и отличителни особености на род Зарасличе

Многогодишни тревисти растения. В България растат 6 вида.


Списък на видовете от род Зарасличе, включени в сайта

Грудесто зарасличе - Symphytum tuberosumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net