БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудесто зарасличе

Symphytum tuberosum

Снимки на Грудесто зарасличе (Symphytum tuberosum)

Symphytum tuberosum Symphytum tuberosum Symphytum tuberosum Symphytum tuberosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грудесто зарасличе.


Латинско име

Symphytum tuberosum L. - чете се "симфитум туберозум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Грудестото зарасличе е многогодишно тревисто растение, с пълзящо коренище с грудести удебеления по него. Достига височина от 15 cm до 50 cm. Венечните израстъци на цветовете са скрити във венчето. Чашката почти до основата е разделена. Венчето е дълго 10-18 mm. Цъфти април-юли[1].


Местообитание

В гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 2200 метра надморска височина[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Symphytum tuberosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net