БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Неатостема

Neatostema

Описание и отличителни особености на род Неатостема

Едногодишни тревисти растения[1].

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Неатостема, включени в сайта

Неатостема - Neatostema apulumИзточници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net