БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лопох

Trachystemon

Описание и отличителни особености на род Лопох

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Лопох, включени в сайта

Източен лопох - Trachystemon orientalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net