БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Източен лопох

Trachystemon orientalis

Снимки на Източен лопох (Trachystemon orientalis)

Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis Trachystemon orientalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Източен лопох.


Латинско име

Trachystemon orientalis (L.) G.Don. - чете се "трахистемон ориенталис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Източният лопох е многогодишно тревисто растение. Листата са едри и покрити с твърди власинки. Венчето е синьо-виолетово с къса тръбица; венечните дялове теснолинейни, завити. Тичинките стърчат извън венчето. Тичинковите дръжки с реснички. Прашниците са свободни. Плодът е съставен от 4 свободни орехчета. Цъфти април-юни[2][3].


Местообитание

Гори[4].


Разпространение в България

Южно черноморско крайбрежие, Странджа и Източна Стара планина; от морското равнище до около 600 m надморска височина[5].


Значение

Използва се като украсно растение, заради големите си листа и цветовете[6].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Узунова, С., Узунов, С. 2008. Растенията в Природен парк "Странджа". Второ, преработено и допълнено издание. Бургас

[3] Делипавлов, Д. И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

[6] К. Методиев.Trachystemon orientalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net