БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Винче, Паче гнездо

Anchusa

Описание и отличителни особености на род Винче

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Чашката на цветовете до средата си или по-дълбоко петделна. Венчето на цветовете е разперено-фуниевидно, отвора на тръбицата е затворен с тъпи придатъци. Орехчетата са набръчкани, при основата си издълбани и прикрепени към плоското цветно легло. Цветовете са средно големи, събрани в спираловидни съцветия, които са разположени в метлици [Стоянов Н. & Стефанов Б. 1948. Флора на България].

В България естествено разпространени са 11 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "анхуза".


Списък на видовете от род Винче, включени в сайта

Веленовскиево винче - Anchusa velenovskyiEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net