БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Веленовскиево винче

Anchusa velenovskyi

Снимки на Веленовскиево винче (Anchusa velenovskyi)

Anchusa velenovskyi Anchusa velenovskyi Anchusa velenovskyi Anchusa velenovskyi Anchusa velenovskyi Anchusa velenovskyi

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Веленовскиево винче, Веленовскиево паче гнездо.


Латинско име

Anchusa velenovskyi (Gušul.) Stoj. - чете се "анхуза веленовскии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 50 cm. Дяловете на чашката са тъпи и достигат до 1/2 или 1/3 от дължината ѝ, на върха си голи и синьо обагрени, по ръба с реснички. Венчето е синьо, 9-12 mm в диаметър[1]. Цъфти през месеците юни-август.


Местообитание

По крайморски пясъци и песъчливи тревисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България и Славянка; от 0 до 100 метра надморска височина[3].


Значение

Веленовскиевото винче е декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Anchusa velenovskyi in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net