БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Брошови

Rubiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Брошови

Едногодишни, многогодишни тревисти растения, храсти или дървета. В България само тревисти растения или полухрасти. Характерно за видовете от семейството в България са прешленесто разположените листа. Към семейството се отнася и Кафееното дърво (Coffea arabica).

В България естествено разпространени са 6 рода с около 60 вида, 3 вида от семейството са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Брошови, включени в Българската флора онлайн

Еньовче - Galium

Кръстатка - Crucianella

Кръстец - Cruciata

Лазаркиня - Asperula


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2022 BGflora.net