БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лазаркиня

Asperula

Описание и отличителни особености на род Лазаркиня

Многогодишни тревисти растения. Листата са разположени в прешлени по 6-10. Венчето фуниевидно, 4 (5)-делно. Чашката недоразвита. Тичинките 4 или 5. Плодът сух, двоен1. В България растат 12 вида2.


Списък на видовете от род Лазаркиня, включени в сайта

Главеста лазаркиня - Asperula capitata

Дългоцветна лазаркиня - Asperula aristata

Обикновена лазаркиня - Asperula cynanchica

Полска лазаркиня - Asperula arvensisИзточници на информация

1 Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

2 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2023 BGflora.net