БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лазаркиня

Asperula

Описание и отличителни особености на род Лазаркиня

Многогодишни тревисти растения. Листата са разположени в прешлени по 6-10. Венчето фуниевидно, 4 (5)-делно. Чашката недоразвита. Тичинките 4 или 5. Плодът сух, двоен[1]. В България растат 12 вида[2].


Списък на видовете от род Лазаркиня, включени в сайта

Обикновена лазаркиня - Asperula cynanchicaИзточници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство", София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net