БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Главеста лазаркиня

Asperula capitata

Снимки на Главеста лазаркиня (Asperula capitata)

Asperula capitata Asperula capitata Asperula capitata Asperula capitata Asperula capitata Asperula capitata Asperula capitata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Главеста лазаркиня, Старопланннска лазаркння.


Латинско име

Asperula capitata Kit. ex Schult. - чете се "аспе́рула капита́та"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Главестата лазаркиня е многогодишно тревисто растение. Коренът месест. Коренището тънко, нишковидно, повече или по-малко разклонено. Стъблата по няколко, (5-) 10-20 (-35) см високи, изправени или възходящи, нежни, неразклонени или слабо разклонени, с 4 добре изразени ръбове, късо влакнести в основата, в останалата част голи. Листата по (5-) 6 в прешлен, 15-25 (-30) мм дълги, (0,5-) 1-1,5 мм широки, линейно ланцетни, постепенно заострени, с 1 жилка, с подвити до 1/3 от ширината на листа ръбове, най-долните късо влакнести, останалите голи. Съцветието късо, метличесто с 1-2 разклонения. Цветовете приседнали в полусенници; събрани в главести съставни съцветия, в основата с обвивка от 3-6 мм дълги, линейно ланцетни голи присъцветници. Венчето 4-делно, 4,5-7 мм дълго, фуниевидно или тясно фуниевидно, червеникаволилаво, голо, тръбицата 3-4,5 мм дълга, дяловете 1,5-2,5 мм, с късо обърнато навътре връхче. Тичинките с 0,5-0,6 мм дълги дрьжки, прашниците 0,7-0,8 мм, продълговати, жълтеникави. Стълбчето излиза над венечната тръбица, близалцата кълбести. Орехчетата около 1,5 мм, кълбести, голи, гладки. Цъфти юли-август2.


Местообитание

По варовити скалисти места, в скалните пукнатини, в планините3.


Разпространение в България

Средна Стара планина, Западни гранични планини, Беласица, от 1500 докъм 2000 метра надморска височина4.


Общо разпространение

България и Румъния (Южни и Източни Карпати)5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Анчев, М. 1989. В: Флора на Народна Република България, том IX, изтаделство на БАН.

3 Анчев, М. 1989. Пос. източник.

4 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

5 Анчев, М. 1989. Пос. източник.


Asperula capitata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net