БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Кръстец, Гергевка

Cruciata

Описание и отличителни особености на род Кръстец

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Цветовете са жълти, 4-делни, крайните в съцветието са еднополови - имат само тичинки. Съцветията са разположени в пазвите на листата.

В България са разпространени 3 вида.


Списък на видовете от род Кръстец, включени в сайта

Гол кръстец - Cruciata glabra

Многоцветен кръстец - Cruciata laevipesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net